Elektrické topné fólie HEATMAX PTC

Elektrické topné fólie HEATMAX PTC

Plovoucí podlaha

  1. Podlahová krytina - laminát, vinyl, vícevrstvá dřevěná podlaha
  2. Ochranná PE fólie
  3. Topná fólie HEATMAX
  4. Tepelná izolace
  5. Nosná konstrukce

Elektrická topná fólie HEATMAX PTC se umísťuje přímo pod nášlapnou vrstvu, využívá se tedy pro přímotopný - neakumulační způsob vytápění. Jako nášlapnou vrstvu lze v tomto případě použít jakoukoliv plovoucí podlahu vhodnou pro podlahové topení, při použití MDF vyrovnávacích desek můžete jako podlahovou krytinu použít vinyl, lino, koberec.

Samoregulační technologie PTC (Positive Temperature Coefficient) zajišťuje automatické snižování výkonu při vzrůstající teplotě el. topné fólie a to až o 30%. Povrch podlahy je díky tomu zahříván v celé ploše a teplotní namáhání podlahové konstrukce je rovnoměrné. Podlahové vytápění elektrickými fóliemi HEATMAX PTC je o výkonu 80 W/m2.

Topným prvkem fólie HEATMAX PTC je tenká uhlíková vrstva, která představuje elektrický odpor, jenž se při průchodu elektrického proudu zahřívá. El. topné fólie jsou připojeny do el. sítě (230 V). Protože uhlíková vrstva pokrývá prakticky celou plochu topné fólie, je celá fólie zdrojem sálavého tepla. Sálavé teplo ohřívá nejdříve pevnou překážku a teprve poté vzduch v prostoru. Ohřívá take povrch lidského těla a částečně proniká i hlouběji do tkáně. Toto přirozené infračervené záření má blahodárné účinky na lidský organismus.

Sálavý způsob přenosu tepla představuje vysoce efektivní způsob vytápění, kdy se prakticky beze ztrát přemění veškerá elektrická energie v tepelné záření. Tepelné záření představuje nejpřirozenější způsob předávání tepla (stejným způsobem je v přírodě přenášeno teplo ze Slunce na Zemi). Při sálavém způsobu vytápění registruje člověk stejnou tepelnou pohodu při teplotě o 2 až 3 stupně nižší než při konvekčním způsobu vytápění (teplovodní radiátory), což představuje nezanedbatelnou úsporu provozních nákladů. Protože elektrické topné fólie se používají jako velkoplošné vytápění (otopnou plochou je, pokud možno, co největší plocha podlahy nebo stropu), je možné zahřívat tyto plochy na minimální teplotu při zachování vysokého uživatelského komfortu.